O Metropolitní opeře v New Yorku

Přímé přenosy Live in HD z Metropolitní opery v americkém New Yorku se do kin po celém světě uskutečňují od roku 2006. A projekt neustále expanduje. Z původních 60 kin na severoamerickém kontinentu, kde se s přenosy v prosinci 2006 začínalo, to o rok později bylo už 600 kinosálů ve 23 zemích po celém světě s celkem 920 000 diváky; opera se přenáší do států Severní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie. To je přibližně o 70 000 diváků více, než kolik ve stejném roce navštívilo samotnou Metropolitní operu v New Yorku. Celosvětově se na přenosy z Met prodalo od začátku tohoto projektu již více než 15 000 000 vstupenek. U nás je každou sezonu navštíví okolo 40 000 diváků a další tisíce diváků pak zhlédnou opakování přímých přenosů ze záznamu v rámci oblíbené série Přidáváme!

Projekt Live in HD původně vznikl ze snahy oživit horšící se ekonomickou situaci Metropolitní opery. Rychle se rozvíjející projekt pak zajistil uznání a úspěch v kulturní sféře po celém světě. V roce 2009 byla Metropolitní opera oceněna Emmy Award za zásluhy na rozvoji technologie Hight Definition a jejím celosvětovém využití v kinech a divadlech. Základní myšlenkou ovšem stále zůstává především zpřístupnění opery širšímu publiku.

        

Sezóna 2007/08 byla první sezónou, kdy se přímé přenosy začaly vysílat i do České republiky. Žižkovské artové kino Aero bylo prvním kinosálem v zemích střední a východní Evropy, které na přenosech participovalo, a slavilo s přímými přenosy z Met nebývalé úspěchy. Drtivá většina přenosů byla v Aeru vyprodána týdny a měsíce dopředu, takže Aero před létem 2008 zopakovalo celou sezónu ještě jednou ze záznamu pod marketingovým označením Přidáváme! (Encores). Mimořádnou pozornost přenosům z Met věnovala a stále věnuje i odborná operní kritika, která nešetří superlativy. Ještě během první sezóny přenosů do ČR se začala přidávat i mimopražská kina.

Přímé přenosy z Met byli (a nebo stále jsou) k vidění v těchto českých a moravských městech: Brně (kino Scala, divadlo Reduta), Českých Budějovicích (kino Kotva), Děčíně (kino Sněžník), Havířově (kino Centrum), Hodoníně ( kino Svět), Hradci Králové (Bio Centrál), Chotěboři (Digitální kino Družba), Jablonci n. Nisou (kino Radnice), Klatovech (kino Šumava), Kopřivnici (kino Puls), Kutné Hoře (Modrý kříž), Náchodě (kino Vesmír), Olomouci (kino Metropol), Ostravě (Dům kultury), Praze (kino Aero, Světozor, Bio Oko), Semilech (kino Jitřenka), Teplicích (kino Květen), Týně nad Vltavou (3D Sokolovna), Zlíně (Velké kino), Znojmě (kino Svět), Žatci (Digitální kino ) a ve vybraných multikinech Cinestar (Plzeň, Praha, Pardubice, Opava). Současně některá tato kina uvádí i záznamy přenosů. Jednání s novými kiny o přímých přenosech v dalších českých městech stále probíhají.

Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD kombinují špičkové operní umění s nejmodernějšími technologiemi. HD (High Definition) je akronym pro vysoké obrazové rozlišení, které svou kvalitou daleko převyšuje kvalitu formátu DVD. Zvuk je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Oko kamery se během přenosu dostane podstatně blíže k dění na jevišti než oko diváka, byť sedícího na těch nejlepších místech přímo v Metropolitní opeře. Diváci přenosů si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné detailní záběry, které by v samotné Met nikdy neviděl, a které jim zajištuje více než deset kamer zaznamenávajících představení. Výsledkem kombinace bezchybně zvládnutého filmového řemesla a výsostného interpretačního umění zpěváků, režisérů, dirigentů, hudebníků a dalších umělců Metropolitní opery pak je, jak napsala MF Dnes: „magické a vášnivé drama“.

A jak vidí přenosy z Met na plátna kin čeští diváci?

„Vidím v tom jedinečnou kombinaci špičkového operního umění v nejlepším provedení s dokonalým filmovým řemeslem. Detailní záběry kamery (jejíž oko se během přenosu dostane podstatně blíže k dění na jevišti než oko diváka, byť sedícího na těch nejlepších místech přímo v Met) a tempo střihu podle mě násobí efekt operního dramatu, takže někdy prožíváte drama v tak intenzivní formě, že Vás to úplně přibije k sedadlu v kině. V kinech Aero a Světozor jde při přenosech cítit, jak jsou lidé pohlceni. Přenosy nabízejí ty nejlepší z nejlepších z řad interpretů i inscenátorů, kteří v operním světě momentálně působí. Bonbónkem jsou pak rozhovory s interprety představení v přestávkách, kdy se také představují různé skryté složky operního domu, jako jsou například garderobiéra, jevištní technika, pomocný zvířecí park atd. Průvodkyněmi rozhovorů a pohledů do zákulisí jsou opět hlavní hvězdy, jako jsou Fleming, Voigt, Dessay, Graham, Hampson, Baryšnikov a další. Jak zní slogan přenosů z Met, je to Vaše vstupenka do Metropolitní opery! (a ušetříte za letenku)…“
Kateřina Viktorová, stálá návštěvnice přenosů MET:Live in HD v kině Světozor a Aero (Praha)

O společnosti Aerofilms

Společnost Aerofilms je českou filmovou distribuční společností, která se orientuje především na hodnotné a atraktivní hrané i dokumentární filmy. Tyto filmy pak distribuuje do kin na území České a Slovenské republiky, na DVD a k televiznímu vysílání. Filmy distribuované pod hlavičkou Aerofilms pocházejí z nejrůznějších teritorií a neomezují se pouze na současnou tvorbu.

Kromě filmové distribuce se společnost Aerofilms zabývá i distribucí projektu přímých přenosů (nebo i záznamů) různých žánrů z různých zemí, to vše pod označením Alternativní obsah, a to nejen do České republiky, ale i na Slovensko. V současné době společnost Aerofilms realizuje přímé přenosy The Met:Live in HD, NT Live, KBTC Live, přenosy z koncertů klasické a moderní hudby, přenosy baletu z rozdílných baletních domů a přenosy z galerijních a muzejních výstav. Aerofilms rovněž jako první a zatím jediná filmová distribuční společnost realizuje přímé přenosy koncertů České filharmonie a přenosy představení z Divadla Járy Cimrmana.

Více informací najdete na www.aerofilms.cz a www.vicnezfilm.cz

Slovník pojmů

Níže najdete seznam několika základních pojmů, které by vám měli zjednodušenou formou nastínit výrazy spojené s projektem přímých přenosů a záznamů z programu The Met: Live in HD.

The Met: Live in HD je zkratka pro anglický název projektu The Metropolitan opera live in High Definition.

Satelitní přenos je přenos signálu představení, jako je právě přenos z Metropolitní opery, v kterém se používá satelitní signál – va našem případě v HD rozlišení a 5.1 zvuku. Aby mohla kina/divadla přijímat tento signál musí být vybavena digitálním HD satelitním kompletem, který je připojen na audio a video systém kina. Během představení je před Metropolitní operou v NY umístěn přenosový vůz obsahující potřebné technické zázemí. Obraz a zvuk který je přijímán ze sálu a jeviště Metropolitní opery je v přenosovém voze zpracováván a pomocí satelitního signálu přenášen do satelitu a odtud dále do kin a divadel v nichž přímý přenos probíhá. Zde ho přijímá a zpracovává receiver. Na jevišti a v sále opery je umístěno několik kamer a množství mikrofonů, které snímají zvuk a obraz představení. Tento je posílán do přenosového vozu, kde je on-line zpracován střihačem a zvukařem do podoby jež je poté přenesena do kin a divadel. Satelitní signál je silný přibližně jako nit, je tedy možné ho lehce „ztratit“, přerušit. Mohou ho například přerušit nevhodné povětrnostní podmínky jako husté sněhové mraky a bouře či lze ztratit signál nevhodným umístěním kovových předmětů v blízkosti přenosu signálu (kovové lešení apod.).. Představení z programu The Met: Live in HD začínají v Metropolitní opeře okolo 13-14 hodiny odpoledne. Díky časovému posunu ale začínají přenosy v České republice až v 17 či 18 hodin večer tentýž den.

Receiver je satelitní přijímač, který převádí vysokofrekvenční signály přicházející z parabolické antény na obrazové (video) a zvukové (audio) signály. Tímto zařízením musí disponovat každé kino/divadlo, pokud se chce zapojit do projektu The Met: Live in HD a přijímat satelitní přímý přenos z Metropolitní opery.

High definition (HD) neboli vysoké rozlišení. Zkratka HD definuje kvalitu obrazu. Používá se u videoformátu a obrazových formátů.

5.1 surround sound prostorový zvuk. Jedná se o koncept, který šíří zvuk v prostoru z jednoho směru (mono/stereo) do druhého nebo třetího rozměru. Používá se v kinech za účelem navození věrnějšího zvukového prostředí.

Záznam představení z MET je v současné době distribuován na nosiči splňující DCP standardy. Aby mohl být v kině/ divadle uveden záznam opery (která byla nejdříve odvysílána v přímém přenosu) musí být kino/divadlo digitalizované tzn. musí disponovat potřebným zařízením, jež umožňuje přehrání DCP nosiče v HD rozlišení a 5.1 surround zvuku. Kino/divadlo před projekcí záznamu obdrží DCP nosič spolu s kódem (KDM). Jelikož se nejedná o přímý přenos, jsou v tomto případě začátky představení variabilní a každé kino/ divadlo si určuje začátek představení podle vlastních potřeb. Přestávkové rozhovory, které v přímém přenosu probíhají pouze v originálním anglickém znění, jsou již u projekce záznamu přeloženy do češtiny (s českými titulky).

KDM (Key Delivery Message) je specifický kód, který kino/divadlo obdrží spolu s  DCP nosičem na němž je záznam opery. Pomocí kódu je obsah nosiče zpřístupněn a k dispozici k přehrání. KDM Je určen pro konkrétní kinoserver, pro konkrétní parametry projekce (čas, místo projekce atd.). Bez tohoto kódu nelze záznam přehrát. DCP nosič - Digital Cinema Package je nosič obsahující soubor informací (obraz, zvuk, titulky), které se přehrávají na daném kinoserveru.

České titulky u programu The Met: Live in HD: Každé operní představení v přímém přenosu je doplněno o anglické titulky v obraze. Před přímým přenosem konkrétního operního představení, obdrží společnost Aerofilms od Met anglickou verzi těchto titulků- ty jsou předány ke zpracování české překladatelce. Nejedná se tedy o originální libreto opery, jak se často diváci domnívají! Titulky jsouzkrácenou verzí a mají pouze informativní funkci. Text jednotlivé věty nemůže být obsáhlejší, neboť u každých titulků musí být zachován maximální počet úhozů na řádek (34 úhozů = 1 řádek). Během překladu do češtiny je ale samozřejmě přihlíženo i k české verzi originálního libreta opery. Současná překladatelka českých titulků Zuzana Joskovákonzultuje výsledný text českých titulků ke každému přímému přenosu s muzikoložkou Kateřinou Viktorovou (operní teoretička a publicistka).

České titulky během přenosu: České titulky nejsou během přímého přenosu součástí satelitního signálu (nejsou v obraze) – k představení jsou dodávány externě až v konkrétním kině/divadle, kde přímý přenos probíhá. Notebook je napojen na Data projektor a prostřednictvím speciálního titulkovacího softwaru, ve kterém jsou české titulky nahrány, jsou jednotlivé titulky promítány na podplátno (pod hlavním projekčním plátnem). České titulky na Notebooku ručně posouvá tzv. klikač, který sedí  v promítací kabině kina/divadla. Klikač sleduje anglické titulky v obraze a podle nich pak posouvá ty české.

Večerní program k přímým přenosům a záznamům Met: Live in HD: Ke každému p. přenosu i záznamu se pro diváky tiskne večerní program (s popisem děje opery, pěveckým i hudebním obsazením). Grafika i text české verze programu je z velké části totožný s originálním programem Metropolitní opery.

Metropolitan opera New York  ©  Aerofilms 2007-2011